Religion C/B – Samfundsfag A

Det er oplagt at koble religion og samfundsfag i et fællesfagligt projekt, og de to fag kan supplere hinanden på mange forskellige måder. 

Hvis du vil arbejde på tværs af fakulteter, kan religion indgå som et humanistisk fag, og du kunne fx gå i dybden med en fænomenologisk analyse. Det kunne være et projekt om en bestemt religiøs gruppes rolle i en større begivenhed, hvor religionsfaget analyserer gruppens trosgrundlag og ritualer som fænomener. Samfundsfag kunne så fx undersøge gruppens rolle i samfundet med et sociologisk, politisk eller økonomisk fokus. Du ville så skulle koble de to fags analyser i en samlet diskussion af gruppens rolle.

Hvis du vil arbejde inden for samme fakultet, kan religion fungere religionssociologisk og undersøge forholdet mellem samfund og religion eller mellem individ og religion. Her er det vigtigt, at du bruger forskellige indgangsvinkler og analysemetoder og/eller teorier i de forskellige fag, så hvert fag bidrager med noget, der er særligt for faget. Det er et krav i en SRP, at du har to forskellige faglige metoder i spil. Du kunne lave et feltarbejde i religion, hvor du bruger teorier om for eksempel konversion eller religiøse gruppers selvforståelse og så kunne du igen have et politisk eller økonomisk fokus i samfundsfag.