Religion C/B – Engelsk A

Samarbejdsmulighederne mellem religion og engelsk er rigtig mange. Religion er som sagt både samfundsfagligt og humanistisk, og selvom engelsk kategoriseres som et humanistisk fag, undersøger det rigtig mange aspekter af sit fagområde – sprog, litteratur, kultur, historie og samfundsforhold. Derfor er det meget vigtigt, at du er opmærksom på kravet om at bruge to forskellige faglige metoder i en SRP. Det er også vigtigt, at det ene fag ikke bliver til et redskabsfag eller et fag, som du bare henter viden fra uden at foretage fagspecifik analyse.

Med religion som humanistisk fag, kunne du for eksempel undersøge brugen af religiøse temaer, symboler osv. i litteratur, i mediebilledet, i computerspil osv. Her ville du skulle foretage fx en fænomenologisk analyse af en religions myter og symboler og holde den forståelse, det giver dig, op imod den forståelse, du får med en engelskfaglig tekstanalyse af de værker, som trækker på religionen i deres formidling. Hvad er fx effekten af at et computerspil baserer sig på den nordiske mytologis univers?

Med religion som samfundsvidenskabeligt fag i samarbejde med engelsk, kan du fx undersøge, hvordan religiøse grupper fungerer i samfundet i forhold til historiske og politiske begivenheder og måden dette formidles på i medierne og litteraturen. Med bredden i engelskfaget, kunne det være steder så forskellige som Indien, USA, og Nordirland og dække utallige religiøse grupper.

De samme retningslinjer og mange af de samme indgangsvinkler gælder, hvis du skriver din SRP i religion C/B og et andet studieretningssprogfag på A-niveau – fx spansk A i den sproglige studieretning på BG.