En religionsfaglig redegørelse

Du kan blive bedt om at redegøre for noget i religion i din SRP. Det kan f.eks. være centrale aspekter ved en pågældende religion eller religionsfaglig teori. 

På tværs af fag har redegørelsen disse fællestræk:

  • Den skal skabe overblik over det faglige emne
  • Den er inddelt i underafsnit, hvor det faglige emne opdeles i passende sektioner 
  • Den indeholder faglig viden og fagbegreber. 
  • Den indeholder dokumentation for, hvor den viden man anvender kommer fra
  • Den er sprogligt præget af en beskrivendeobjektiv tone
  • Den er præget af sproglig økonomi, hvor alt overflødigt er skåret væk. 

Et tip til skriveprocessen:

Mange starter en opgave med redegørelsen, hvilket er en god idé, da man på denne måde kommer godt ind i sit faglige emne. 

Forud for skrivningen er det dog meget vigtigt, at man har læst og forstået den litteratur/ de kilder, som man skriver redegørelsen på baggrund af. Brug altid flere kilder til en redegørelse. 

Start derfor med at læse og tage notater til det, som du læser.

Derefter kan du lave en disposition eller plan for, hvad du vil beskrive og i hvilken rækkefølge. Vær opmærksom på, at der skal være en sammenhæng mellem afsnittene. Du må meget gerne lave sproglige overgange mellem afsnit for at signalere dette.