Religion C/B – Musik A

Religion og musik har i kombination rigtig meget at byde på.

Med religion som et humanistisk fag, kunne du se på musikkens rolle i ritualer, ceremonier, myter osv. Det kunne både være i et historisk og i et nutidigt perspektiv eller måske endda begge dele med fokus på udviklingen, diakront. Med en teoretisk forståelse for musikkens sammensætning, kunne du få en rigtig interessant diskussion af emnet. Du kunne også vende det på hovedet og undersøge den måde, musikere bruger religion på i deres kunst.

Koblingen mellem fx rock- eller popmusik og religion kan også undersøges ud fra en religionssociologisk vinkel og altså med religion som samfundsvidenskabeligt fag. Du kunne undersøge samspillet mellem forskellige grupperinger inden for en religiøs gruppe, forbruget af musik og måden, man indgår i samfundet på. Hvis man som medlem af en konservativ kristen gruppe hører moderne popmusik med religiøst indhold såsom fx Kanye West, bliver man så mere accepteret i ungdomskulturen uden for gruppen, som hører samme musik?