Religion i samspil med andre fag

En del af din gymnasieuddannelse er de fællesfaglige forløb, hvor religionsfaget indgår i samarbejde med et andet fag. I disse forløb kan religionsfaget enten bruges som et humanistisk fag eller som et samfundsvidenskabeligt fag, alt efter om fokus er primært fænomenologisk eller sociologisk (se beskrivelse af disse to tilgange ovenfor). 

Det betyder, at religion er et meget fleksibelt fag, som kan kombineres med studieretningsfag på mange forskellige måder, når du skal skrive din SRP i 3g. 

I menuen kan du læse en kort beskrivelse af forskellige måder, hvorpå religion kan samarbejde med de typiske studieretningsfag