Religion C/B – Naturvidenskabeligt fag A/B eller Matematik A

Religionsfaget kan også arbejde sammen med matematik eller de naturvidenskabelige fag som fx fysik, biologi, biotek eller kemi. I samarbejdet med matematik og det naturvidenskabelige fakultet, kan religion indgå både humanistisk og samfundsvidenskabeligt.

Som humanistisk fag, kan religion eksempelvis bidrage med en dybdegående, kvalitativ, fænomenologisk analyse sat over for en kvantitativ, naturvidenskabelig analyse. Det kunne være et projekt om landvindinger og nyskabelser inden for naturvidenskaben, som er centrum for en debat med religiøse synspunkter. Her kunne religionsfagets fænomenologiske tekstanalyse give dig mulighed for at forstå, forklare og vurdere det religiøse aspekt af debatten. Sammenholdt med en naturvidenskabelig forståelse for emnet, ville du få en spændende og velfunderet samlet diskussion. Tilsvarende kunne du se på fortolkningen af naturfænomener såsom jordskælv og oversvømmelser ud fra hhv. en religiøs og en naturvidenskabelig forståelse af verden.

Som samfundsvidenskabeligt fag, kan religion også samarbejde med naturvidenskabelige fag på mange forskellige måder. Du kunne fx udføre et religionssociologisk feltarbejde, som afdækker religiøse menneskers holdning til eller opfattelse af naturvidenskabelige fænomener. Det kunne være interessant med en undersøgelse af, hvordan forskellige aldersgrupper eller forskellige køn inden for en religiøs gruppe forholder sig til samme medicinske indgreb såsom fx abort, blodtransfusion eller genterapi. Også i den her anvendelse af religionsfaget, kunne du se på opfattelsen af naturfænomener, som foreslået ovenfor. Hvor den humanistiske tilgang i religion ser på fortolkningsrammer og forståelse baseret på religionens verdensopfattelse, ser den samfundsvidenskabelige tilgang i religion på, hvordan gruppen og individerne agerer i forhold til hinanden og i forhold til samfundet i forbindelse med den valgte sag.

Du kan også bruge religion sammen med matematik. Du kunne have et humanistisk og fænomenologisk fokus på religionens rolle i udviklingen af forskellige matematiske systemer. Mere oplagt er måske en religionssociologisk vinkel fx med fokus på statistik.