Spansk i samspil med andre fag

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Det vil sige, at fag på C-og B-niveau kan indgå. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft. Projektets problemstilling behøver ikke at have lige stor vægt i de to valgte fag.

På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan man kan kombinere spansk, tysk og fransk med andre fag.

Eksempler på SRP-opgaveformuleringer med spansk

SPANSK & SAMFUNDSFAG 

EmneProblemformulering
Narkokulturen i MexicoRedegør i hovedtræk for Mexicos sociale, politiske og økonomiske udvikling gennem de seneste år med inddragelse af relevant statistik og med fokus på, om Mexico kan karakteriseres som en ’failed state’. Redegør endvidere for begrebet ’Narcocultura’, som det fremstår i teksten ”Jóvenes y Narcocultura”(Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Gobierno Federal, Mayo de 2010).   Analyser og fortolk dokumentarfilmen ”Narco Cultura” af Shaul Schwartz (2013) med henblik på at karakterisere hovedpersonernes liv, livssyn og værdier. Sammenhold denne analyse med tematikken i ”El narcocorrido: Sanguinarios Del M1” (bilag 1)   Diskuter de strategier, man eventuelt kunne anlægge nationalt og internationalt for at løse problemet. Diskussionen skal inddrage en vurdering af staten Mexicos’ suverænitet i forhold til narkokartellerne sammenholdt med analyserne af dokumentarfilmen og sangen.      Bilag 1: Sangtekst/Narcocorrido:”Sanguinarios Del M1” af gruppen Movimiento Alterado

SPANSK & ENGELSK 

EmneProblemformulering
Hvordan var Falklandskrigens krigsretorikDer ønskes en kort redegørelse for Falklandskrigens udbrud og forløb, samt en redegørelse for Ronald Reits model for krigsretorik (bilag 1). Der ønskes en retorisk analyse og fortolkning af mindst to selvvalgte taler med særlig fokus på at afkode henholdsvis den argentinske og britiske krigsretorik. Der ønskes en diskussion af baggrunden for de to landes retorik, samt en vurdering af deres forhold til Falklandsøerne i dag. Inddrag bilag 2.

SPANSK & HISTORIE 

EmneProblemformulering
Den catalanske selvstændighedsbevægelseDer ønskes en kort redegørelse for Cataloniens historie som region med fokus på autonomi og selvstændighedsfølelse.   Dernæst ønskes en analyse af vedlagte tale af Artur Mas (2014) samt andet selvvalgt materiale med fokus på argumentation, retoriske virkemidler samt budskab.    Afslutningsvis ønskes en vurdering af konsekvenserne af en eventuel catalansk frigørelse.

SPANSK & DANSK

EmneProblemformulering
Surrealisme i Danmark og SpanienGiv en karakteristik af 1927-generationen (generación del 27). Med udgangspunkt i denne karakteristik analyseres et antal selvvalgte digte af Federico García Lorcas digtsamling “Romancero Gitano”(1928) og Gustav Munch Petersens digtsamling “det underste land”(1933) med særligt henblik på at afdække surrealistiske træk i digtene.  Til sidst diskuteres, hvorvidt betegnelsen surrealisme kan anvendes om disse digte. Inddrag i disse overvejelser den franske Comte de Lautréamonts såkaldt surrealistiske skønhedsdefinition “Smuk som det tilfældige møde på et operationsbord mellem en symaskine og en paraply”(1869) (Se bilag 5, fra Information 18.maj 2012)

SPANSK & KEMI

EmneProblemformulering
Fremstilling af kokain i ColombiaRedegør for den kemiske opbygning af kokain, og hvordan kakain kan ekstrheres fra cocaplanten. Inkluder funktionelle grupper og polaritet, samt hvor cocabasen omdannes til kokain (se bilag 1)   Gennemfør på Birkerød Gymnasium eksperimentet: “Isolering af koffein fra te”. Gør rede for eksperimentets trin og det praktiske udbytte. Bekræft ved fortolkning af analysedata identiteten og renheden af det isolerede koffein.    Med en kort introduktion til Pablo Escobar ønskes en spanskfaglig analyse af udvalgte scener fra Netlix-serien “Narcos”(2015) med fokus på omstændighederne for fremstilling af kokain i Colombia, samt en personkarakteristik af Escobar, der bl.a. kigger på hans betydning for det colombianske samfund, herunder titlen som den colombianske “Robin Hood”.   Vurder om serien viser et troværdigt billede af fremstillingen af kokain og Pablo Escobar. Inddrag hhv. analyse af eksperimentet og relevant spanskfagligt materiale, fx interviews eller artikler.

SPANSK & BIOLOGI 

EmneProblemformulering
Sammenhængen mellem diabetes type 2 og fænomenet ”Coca-Colanización”Redegør for blodglukoseregulering, dit glukosebelastningsforsøg, diabetes type 2 og for fænomenet ”Coca-Colanización” i Mexico.   Analyser resultaterne fra dit eget forsøg og sammenhold det med en analyse af selvvalgt statistisk materiale over diabetes type 2 samt forbrug af Coca-Cola i Mexico.   Analyser Coca-Cola reklamen ”Estamos más cerca de lo que queremos” (https://www.youtube.com/watch?v=RcfMjohz0vU) med henblik på at afdække virkemidler og hensigt.    Sammenhold reklameanalysen med indhold, diskurs og hensigt i artiklerne: ”Una iglesia en Chiapas usa la Coca-Cola para sus celebraciones, y no nos habíamos enterado” (af Antonio Cahum, Media Xataka, 24/8-2018) og ”En una ciudad con poca agua, la Coca-Cola y la diabetes se multiplican (af Oscar Lopez y Andreq Jacobs, New York Times, 16/7- 2018)    Diskuter og vurder sammenhængen mellem diabetes 2 og indtag af Coca-Cola i Mexico. Vurder, hvilken indflydelse reklameindustrien har på problematikken og vurder eventuelt, hvordan fænomenet ”Coca-Colanización” kan bremses.  

SPANSK &  MATEMATIK 

EmneProblemformulering
Unge og arbejdsløshed i Spanien. Brug af statistikker og udregninger af matematiske forudsigelser og hypoteser.Redegør for unge spanieres livsstil med særligt fokus på arbejds- og uddannelsesforhold. Inddrag fx den spanske tekst: ”La generación de los mil euros”. Gennemgå teorien bag lineær regression og illustrer anvendelsen af (lineær) regression med henblik på forudsigelse af udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden de næste år.  Diskuter regressionsanalysens begrænsninger i forbindelse med prognosticering- eventuelt ved inddragelse af artiklen ”España se gastará los 1.800 millones para desempleo juvenil sin esperar a Bruselas”.

SPANSK & MUSIK 

EmneProblemformulering
Rap-musik og politisk aktivisme i Puerto RicoRedegør kort for den puertoricanske rapper Residentes karriere som musiker og aktivist, herunder de musiktraditioner han stammer fra samt de politiske/sociale forhold i Residentes fødeland, Puerto Rico.  Foretag såvel lyrisk som musikalsk analyse af sangene Guerra (bilag 1) og Latinoamérica (bilag 2) samt eventuelt yderligere en eller flere af Residentes/Calle 13s sange. Såvel de tekstlige som de musikalske analyser skal have fokus på Residentes iscenesættelse af sig selv som en politisk og socialt engageret musiker.   Diskutér, på baggrund af dine redegørelser og analyser, hvorvidt Residente lykkes med sin selviscenesættelse ved inddragelse af supplerende selvvalgt materiale samt vedlagte artikel (bilag 3).