Andetfremmedssporgs identitet

Fagets identitet – spansk – fransk – tysk

Sprogfagene har tre søjler, som hele tiden er i spil, og som er gensidigt afhængige af hinanden: sprogfag er videns- og kundskabsfag, færdighedsfag og kulturfag.

Andetfremmedsprog (spansk, fransk og tysk) er humanistiske fag, der har fokus på interkulturelle kommunikative færdigheder såvel mundtligt som skriftligt. Kernestofområderne er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de tre fremmedsprogsområder.

Det spændende ved 2.fremmedsprog er, at du kan beskæftige dig med både samfundsfaglige, litterære, sproglige, kulturelle og historiske emner. Det betyder, at der er mange samarbejdsmuligheder med alle fakulteter, og i det nedenstående kan du se eksempler på konkrete SRP-formuleringer med forskellige fag.

Studieretningsprojektet med andetfremmedsprog giver et indblik i fagenes kernestof, men det betyder ikke at opgaven skrives på fremmedsproget. Studieretningsprojektet skrives på dansk.