Akademisk skrivning i andetfremmedsprog

På BG består 2. fremmedsprog aktuelt af spansk som begyndersprog og tysk/fransk som fortsættersprog. Det betyder, at der er lidt forskellige krav til, hvad der forventes rent fagligt. I din SRP skal du i arbejdet med dit 2. fremmedsprog arbejde med tekster/film/musik mv. på originalsproget. Og her er kravene altså forskellige:

–        Spansk er i gymnasiet et begyndersprog, og derfor er der grænser for, hvor meget man kan forvente, at du kan læse på originalsproget, når du skal i gang med din SRP. Det er dog et krav, at der indgår spansksproget materiale i dit arbejde i en ’rimelig mængde’. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis dine primærtekster overvejende er korte (fx kortere noveller, taler eller faktatekster), så forventes du at arbejde med disse på spansk. Men hvis dit arbejde består af at analysere en længere roman, så er det smartest at læse hele romanen på dansk først, og derefter arbejde med den spansksprogede version, når du fx giver citater osv.

–        Tysk og fransk som fortsættersprog har krav om at kunne læse længere eller flere tekster med tilsvarende lidt højere sværhedsgrad. En del af dit anvendte materiale skal dermed være på tysk eller fransk. Du skal også citere fra det tysk-/fransksprogede materiale, og dine citater skal kommenteres og anvendes hensigtsmæssigt i besvarelsen. Citaterne skrives på tysk/fransk og oversættes ikke.

Du skal skrive din SRP på dansk, men når du citerer fra dine andetfremmedsprogskilder, skal det være på fremmedsproget (derigennem udviser du sprogforståelse). Hvor mange citater på fremmedsproget skal der så være? Det er svært at svare meget konkret på, men i analysedelen, hvor du arbejder med dine tekster, vil det ofte være naturligt med 2-4 citater pr. side. I andre dele af opgaven vil du typisk kun have få eller slet ingen citater (men naturligvis gerne på dansk fra dit andet fag).

På de følgende sider kan du læse mere om akademisk skrivning i spansk, tysk og fransk.