Andetfremmedsprog i samspil med andre fag

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Det vil sige, at fag på C-og B-niveau kan indgå.

Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft. Projektets problemstilling behøver ikke at have lige stor vægt i de to valgte fag.

På de følgende sider kan du læse mere om, hvordan man kan kombinere spansk, tysk og fransk med andre fag.