Basale videnskabsteoriske overvejelser i andetfremmedsprog

I det mundtlige forsvar af din SRP, skal du præsentere nogle basale videnskabsteoretiske overvejelser i dit projekt. Grundlæggende handler videnskabsteori om, hvordan man bærer sig ad med at producere viden. Inden for humaniora – og dermed også andetfremmedsprog – er genstandsfeltet tekster, og det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken type tekst, man arbejder med. Er der tale om en fiktionstekst, en historisk kilde, en propagandatekst, podcast, kortfilm el.lign.? Det, vi kalder det ‘udvidede tekstbegreb’. Med andre ord skal du finde ud af, hvilken genre eller hvilke genrer, du arbejder med, og hvad der er teksternes formål.

Du skal som et minimum i det mundtlige forsvar af din SRP inddrage relevante begreber fra nedenstående oversigt.

3.3 Videnskabsteoriens begrebspar fra Vidensmønstre

diakron – synkron
empirisk – formel
kvantitativ – kvalitativ
eksperimentel – observationel
kausal – intentionel og funktionel
idiografisk  – nomotetisk
faktuel  – normativ

Eksempler på videnskabsteoretiske tilgange

Diakron tilgang:

Undersøgelse af en historisk/litterær periode

Spansk: Columbus’ opdagelse af Amerika, Den spanske borgerkrig, Francotiden etc.

Fransk: De tidligere franske kolonier, 2. Verdenskrig, Den franske revolution, Fransk impressionisme

Tysk: nationalsocialisme, DDR-tiden

Synkron tilgang:

Undersøgelse af noget samtidigt og aktuelt

Spansk: Latinoernes betydning for valget i USA 2020, Bandernes indflydelse på livet i det nordlige México,  Unges vilkår i Spanien , Indianernes kamp for at blive boende i regnskoven i Ecuador, Metoo bevægelsen i Argentina

Fransk: #MetooInceste, fransk urban-musik, de gule veste, de oversøiske departementer i dag, politiske skandaler,  FN’s Verdensmål

Tysk: Politiske bevægelser, Forbundsdagsvalg

Kvalitativ tilgang

Undersøgelse af f.eks. en roman, en film, en sangtekst, en reklame.

Kvantitativ tilgang

Undersøgelse af materiale relateret til diverse valg, sociale forhold vedrørende migration, arbejdsløshed, generationsproblematikker, population etc.

Den intentionelle tilgang

Undersøgelse af fx. en politisk tale, en film mv. Man søger at finde afsenderens intention og motiv. Hvorfor findes teksten? Hvad vil den? 

Idiografisk tilgang

Undersøgelse af det specifikke, individuelle eller lokale frem for det generelle.