SRP-processen med fysik

Før udlevering af problemformulering:

I et studieretningsprojekt med fysik vil der ofte indgå et forsøg. Inden udformningen af den endelige problemformulering er det vigtigt, at man… 

 • … gør sig bekendt med måleudstyr og det fysiske system. Hvordan opfører systemet sig? Hvad kan man måle og hvad kan man ikke måle (præcist nok)? Hvilke muligheder er der? Hvordan kan man sikre sig at de variable, der ikke skal variere, forbliver konstante? Kort sagt: man skal ”lege” med system og udstyr, indtil man har lært det godt at kende. Måske fører det til opdagelsen af andre interessante aspekter og muligheder. 
 • … identificerer relevant teori. Læs og lær! Regn øvelsesopgaver i teorien. Dette bør gøres sideløbende med den eksperimentelle leg. Fysiklæreren kan hjælpe med at foreslå relevante regneopgaver.
 • … ret tidligt formulerer foreløbige del-problemstillinger, og får undersøgt disse grundigere og mere systematisk. 

Efter udlevering af problemformulering:

 • Udfør et grundigt og omhyggeligt kontrolleret eksperiment. Vær kritisk omkring datakvalitet. 
 • Lav løbende databehandling for at se, hvordan det går – og om der er data nok.
 • Nedskriv foreløbige konklusioner baseret på data
 • Skriv teoriafsnittet (kan gøres sideløbende med den eksperimentelle del)
 • Skriv forsøgsbeskrivelsen – dvs. forklar hvordan du har valgt at udføre/designe forsøget for at kunne måle netop det du har brug for at kunne måle. 
 • Ved samskrivning med andet fag: pas på, at dit SRP ikke ender med at være to separate delopgaver. SRP’en vil typisk afrundes med en konklusion eller diskussion – her skal du vise, hvad begge dine fag bidrager med. 

Når du skriver SRP’en sørg for en god læseoplevelse!

 • Brug korte og koncise sætninger. Undgå gentagelser. Lad være med at skrive det samme igen og igen. Det er bedst at man kun siger tingene en enkelt gang og at man siger dem kort og godt uden at bruge for mange ord. For eksempel kunne de foregående tre linjer (og hele dette afsnit, inklusive de næste par linjer) skrives meget kortere og uden alle de unødvendige gentagelser af den simple pointe: Brug korte og koncise sætninger, som hver især siger en enkelt ting og ikke blander flere forskellige ting sammen. 
 • Inddel teksten i mange underafsnit. Hvert underafsnit skal være fokuseret og handle om én ting. Ny ting = nyt afsnit. 
 • Der skal være en logisk sammenhæng fra det ene afsnit til det næste.
 • Brug god layout-stil for matematiske formler og udregninger. 
 • Brug god layout-stil for figurer. Sørg for at henvise til figurerne inde fra teksten. Hvis der ikke er en henvisning til en bestemt figur, er den nok ikke nødvendig. 
 • ”Jeg” eller ”man”? ”Jeg” kan vise, at man selv har taget styringen af projektet – og det er godt.
 • Et SRP er ikke det samme som en fysikrapport. Et SRP er løsere i formen. Det er godt, hvis det er konstant reflekterende (”Hvorfor designer jeg forsøget på denne måde?”, ”Hvad betyder denne graf for problemstillingen?”). 
 • Læs grundig korrektur – mere end én gang.