Metoder i fysik

Når vi arbejder som fysikere, bruger vi en lang række metoder: 

  1. Induktion
  2. Deduktion
  3. Indsamling af empiri
  4. Opstilling af matematisk formulerede modeller (typisk ved brug af formel-sammenhænge mellem forskellige variable)
  5. Variabelkontrol
  6. Indsamling af kvalitative data
  7. Indsamling af kvantitative data.