Skrivehandlinger i fysik

Eksempler på konkrete fysik-skrivehandlinger!

1) Graf:  Husk at forklare hvad der er på akserne – herunder enheder.

2) Beregninger: Husk at starte med at forklare hvad du vil regne ud. Beskriv dernæst de enkelte trin i  beregningen. Endeligt skal du huske at skrive konklusionen på beregningen. Det er vigtigt at man husker det rigtige antal cifre på facit – det vil sige at man ikke skal angive en overdreven præcision.

3) Teoretiske udledninger/omskrivninger: Husk at starte med at definere problemstillingen (”hvad ved vi”). Redegør dernæst udførligt for de enkelte trin i udledningen. Endeligt skal man huske at konkludere på det endelige resultat.

4) Tabel med måledata: Tabellen skal være overskuelig (overvej eventuelt om det giver mening at have tabellen i Bilag. Husk at angive relevante enheder. Det er vigtigt at man husker det rigtige antal cifre på facit – det vil sige at man ikke skal angive en overdreven præcision.

5) Eksperimentel fremgangsmåde / metode: Redegør omhyggeligt for hvordan forsøget er udført og herunder hvilket udstyr der er brugt. Det er vigtigt at huske på at du skriver til en person, som ikke kender forsøget (censor). Eksperimenterne bør stå i et separat afsnit – det skal dog ikke være en ”fysikrapport” inden i SRP’en.