Begrebspar for fysik (fra ”Vidensmønstre”)

Et begrebspar som ofte kan anvendes i Fysik – specielt når man kombinerer med matematik – er empirisk og formel.  I fysik vil man for eksempel ikke godtage en formel matematisk teori uden at der er empirisk evidens for at teorien er rigtig. Men bemærk, at det er en flydende grænse – fysik kan også være formel.

I nogle tilfælde kan det også give mening at forholde sig til begrebsparret eksperimentel og observationel. Man kan for eksempel lave eksperimenter med radioaktivitet, mens det er en observation at en større mængde stråling kan give anledning til kræft. Og i astronomi gør man næsten kun brug af observationer (man kan ikke eksperimentere med fx stjerner eller sorte huller).