Fysik

Fysikfagets identitet og metoder

Fysik er et naturvidenskabeligt fag og som sådan optaget af beskrivelsen og forståelsen af den fysiske verden, fra det mindste subatomare system til hele kosmos. Fysikerens viden om verden er fremkommet i en vekselvirkning mellem matematisk formulerede teorier og kontrollerede eksperimenter. 

Kernestofområderne i Fysik A og B er, i korte træk:

  • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede (Universet og dets udviklingshistorie, Jorden som planet i solsystemet, atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof)
  • Energi og energiomsætning (mekanisk energi, termisk energi, ækvivalensen mellem masse og energi)
  • Elektriske kredsløb med stationære strømme (strømstyrke, spændingsfald, resistans, energiomsætning, kredsløb med elektriske sensorer)
  • Elektriske og magnetiske felter (kun fysik A: kraften på en elektrisk ladning i et elektro- magnetisk felt, ladede partiklers bevægelse i homogene elektriske og magnetiske felter, induktion)
  • Bølger (bl.a. lyd og lys)
  • Kvantefysik (atomers og atomkerners opbygning, fotoners energi, atomare systemers emission og absorption af stråling, spektre, radioaktivitet. Fysik A: endvidere partikel-bølge-dualitet)
  • Mekanik (kraftbegrebet, herunder tyngdekraft, tryk og opdrift, luftmodstand, Newtons love, kinematisk beskrivelse af bevægelse i én dimension. Endvidere på Fysik A: bevægelser i to dimensioner, stød, gravitation, harmonisk svingning)