Skriftlighed i historie

Nedenstående er målrettet historieskrivningen i de tre store tværfaglige skriftlige opgaver i faget: DHO’en i 1.g, SSO’en i 2.hf og SRP’et i 3.g, hvor den faglige fordybelse er i centrum. Formidlingen er dog lige så afgørende for den gode besvarelse. Nedenstående er derfor en manual for hvilke principper og form, der er værd at bygge sin fremstilling op omkring.

Ønsker du informationer om resumé, indledning, konklusion samt litteraturliste, besøg da Den akademiske skrivegenre.

Det følgende bygger overvejende på egne erfaringer og på indsigter fra følgende to publikationer: Heidi Funder, Lars Henriksen og Lasse Taagaard Jensen: At skrive historie. Columbus 2017 og Kasper Thomsen. Historiefaglig arbejdsbog. Systime 2018.

Først og fremmest kan nedenstående model være en god indledende ledetråd igennem opgaveprocessen, når man skal formidle historiefagligt. De enkelte elementer i en historiefaglig opgave, redegørelse, analyse og diskussion, kan du læse mere om ved at bruge menuen til højre.