Redegørelse

Redegørelsen kan umiddelbart forekomme som den nemmeste del af opgaven, men faren er, at man kan komme til at genfortælle eller følge den anvendte faglitteratur for slavisk og dermed ender med at berette om noget der ikke er relevant for problemstillingen.

Redegørelsen skal derimod være en selvstændigt struktureret og neutral fremstilling af forhold, der er relevante for den senere analyse og diskussion (jf. den akademiske distance). Det er således vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil med sin redegørelse; dvs. om man fx vil karakterisere en periode, fremlægge en teoris indhold eller anskueliggøre en historisk udvikling.

Tillige skal redegørelsen bygge på et varieret litteraturgrundlag, der viser overblik og forståelse for udvælgelse og afgrænsning.

Følgende er vigtigt i den historiske redegørelse:

  • Udvælgelse af den mest relevante faglitteratur
  • Neutral formidling og akademisk distance
  • Anvendelse af faglige begreber/ord
  • Selvstændigt og nuanceret sprogbrug
  • Litteraturhenvisninger