Billed- og monumentanalyse

Analyse af malerier, plakater og fotografier samt arkitektur og skulpturer

Ofte vil historiske opgavebesvarelser også indeholde billedmateriale, som kan gøres til genstand for historiske analyser. Her går man nogenlunde til værks på samme måde som ved den traditionelle analyse af de skriftlige kilder, men har her supplerende fokus på billedæstetik, symbolik og de værdimæssige lag i billedet. Nedenfor ses Karsten Thomsens sammenfatning af analysen af malerier, plakater og fotografier (kilde: Historiefaglig arbejdsbog. Systime 2018. S. 169).

Tilsvarende kan arkitektur og andre monumenter analyseres ved hjælp af analysemodeller. Nedenfor er én model nævnt, som kan give struktur og dybde i analysen af arkitektur/monumenter: