Diskussion og vurdering i historiefaget

Diskussionen og vurderingen bygger på viden fra både redegørelses- og analyseafsnittene. Diskussionen tager afsæt i analysen og former sig som en nuanceret modstilling af to eller flere synspunkter på eller fremstillinger af samme sag. Man inddrager loyalt de forskellige synspunkter på den historiefaglige problemstilling og forholder sig nuanceret og sammenhængende til problemfeltet; dvs. uden at fortabe sig i detaljer.

Modsat indeholder en vurdering en stillingtagen til en historiefaglig problemstilling. Vurderingen skal være funderet i den forudgående analyse eller diskussion, og det handler derfor ikke om blot at have en (subjektiv) holdning til noget, men også om selvstændig stillingtagen og om at kunne fælde dom på et fagligt kvalificeret grundlag.

Følgende er vigtigt i den historiske diskussion og vurdering:

  • At kunne rumme og overskue flere synspunkter
  • At være velargumenterende
  • Anvendelse af faglige begreber/ord
  • Selvstændigt og nuanceret sprogbrug
  • Litteraturhenvisninger