Vurderinger i samfundsfag

Eksempel 1

Samfundsfag A med tysk A

”Vurdér, i hvilken grad Alternative für Deutschland bruger den tyske historie til at fremme sit politiske projekt og til at tiltrække bestemte vælgergrupper.”

I en vurdering skal du skrive en balanceret tekst, som vurderer i hvor høj grad noget er tilfældet.

Ovenstående spørgsmål kan både læses tyskfaglit og samfundsfagligt. Det vil sige, hvordan bestemte aktører bruger historien/fortiden, til at fremme en bestemt dagsorden i nutiden. I samfundsfag kan du f.eks. anvende viden og fagbegreber om nationalisme og populisme. Det er oplagt at komme ind på nationalkonservatismen og hvordan den appellerer til nogle grupper af vælgere. Du skal altså bevæge dig fagligt rundt i begreber som nation, nationalstat, og nationalisme. Her kan du anvende teorier af Ernest Gellner, Anthony Smith, og Benedict Anderson, som alle har skrevet om nationalismens oprindelse og kendetegn. Du kan også komme ind på populisme-begrebet, som f.eks. Jan Werner Müller har skrevet om. Angående vælgergrupper vil det være relevant at anvende begreber og teori om vælgeradfærd, som du har læst om i Politikbogen. Du kan f.eks. anvende den sociologiske vælgeradfærdsteori og stille den op imod de rationelle vælgeradfærdsteorier.