Redegørelser i samfundsfag

Eksempel 1

Samfundsfag A tværfagligt med engelsk A:

Problemstilling: ”Redegør for det amerikanske politiske system og våbenlovgivning herunder the Second Amendment”.

Her skal der redegøres for et konkret politisk system og lovgivning, som har relevans for opgavens efterfølgende afsnit. Det er typisk i en SRP i samfundsfag, at der skal redegøres for central viden, begreber eller de væsentligste teorier, som anvendes i opgaven. Det kan også være en redegørelse for en aktuel politisk begivenhed eller et begivenhedsforløb. Det afgørende er, at der kun redegøres for det, som har relevans for resten af opgaven.

Eksempel 2

Samfundsfag A tværfagligt med engelsk A.

”Redegør for præsidentvalget i USA 2016 med henblik på valgets temaer og resultater”.

Her skal der redegøres for et konkret valg. Her vil det være oplagt at inddele redegørelsen i nogle afsnit, som belyser de forskellige temaer i valget. Sidst bør der være et afsnit som samler op på resultaterne af valget. Det er implicit i denne formulering, at eleven selv skal tænke på at inddrage relevante samfundsfaglig viden og fagbegreber. Det vil være oplagt at nævne politiske skillelinjer, når det handler om valgets temaer og i afsnittet om resultater vil det være naturligt, at der inddrages kvantitative data i tabeller og figurer.