Diskussioner i samfundsfag

Eksempel 1

Samfundsfag A opgave i samarbejde med idræt B.

”Diskuter om staten bør blande sig i befolkningens sundhed og om det en god ide sundhedsmæssigt?”

Når du skriver en diskussion i samfundsfag, er det vigtigt at du inddrager samfundsfaglig viden, teori og begreber. Derudover bør du anvende supplerende kvantitativ og kvalitativ empiri til at understøtte din argumentation. I ovenstående eksempel kan det være en gode ide, hvis du diskuterer med udgangspunkt i en artikel, som har en bestemt politisk/ideologisk position/synspunkt. Heroverfor vil det være oplagt at bringe andre synspunkter i spil, så du kan belyse problemstillingen fra flere vinkler. I ovenstående spørgsmål er det oplagt at diskutere forskellige ideologier og deres syn på relationen mellem stat og individ. Du kan f.eks. modstille synspunkter fra henholdsvis venstrefløjen og højrefløjen i Danmark. Den ideologiske venstrefløj vil typisk være mere positivt stemt over for at staten blander sig i borgernes liv, mens den ideologiske højrefløj vil være mere kritisk over for statens indgriben i individets frihed.