Opgavetyper i samfundsfag

Samfundsfag har nogle opgavetyper som knytter sig bestemte skrivegenrer. Det drejer sig om følgende:

  • Hvad kan der udledes.
  • Opstil hypoteser
  • Undersøg
  • Sammenlign
  • Diskutér
  • Skriv et notat

Hvis du vil vide mere om genrerne skal du orientere dig i dokumentet Opgavetyper i samfundsfag, som du bør have arbejdet med mange gange i forbindelse med arbejdet med skriftlighed til samfundsfag A. Hvis du ikke har dokumentet, så spørg din samfundsfagslærer.

Genrerne ’hvad kan der udeledes’, ’undersøg’ og ’sammenlign’ placerer sig f.eks. på det taksonomiske niveau analyse.

Hypotesen er ikke så meget en skrivegenre i en SRP, men relaterer sig mere til det at arbejde deduktivt i skriveprocessen.

Genren diskutér er naturligvis relevant for det højeste taksonomiske niveau i en SRP hvor samfundsfag indgår.