Samfundsfag

At skrive SRP i samfundsfag

Samfundsfag er et glimrende fag at anvende i kombination med andre gymnasiale fag både fra humaniora og naturvidenskab. Det skyldes at samfundsfag har en meget stor værktøjskasse af begreber, teorier og metoder, som kan anvendes til at undersøge mange typer af problemstillinger i både fortid og nutid. Samfundsfag placerer sig ind imellem humaniora og naturvidenskaben, da faget arbejder både nomotetisk og hermeneutisk. Med andre ord har samfundsfaglige undersøgelser både fokus på generelle årsagssammenhænge og for indlevelse og forståelse i det specifikke.

Samfundsfag har som udgangspunkt fokus på de aktuelle samfundsforhold, men du kan sagtens bruge fagets viden, begreber og teorier til at undersøge problemstillinger i fortiden sammen med historie, så længe den historiske problemstilling også perspektiveres til og sættes ind i en nutidig sammenhæng.

Det er vigtigt, at du analyserer samfundsfaglig empiri, når du arbejder i samfundsfag. Eksempler på samfundsfaglig empiri er politiske taler, artikler, interviews, statistisk materiale og undersøgelser, debatprogrammer. Derudover er det vigtigt, at du anvender samfundsfaglig viden, begreber og teorier, når du analyserer empirien. Hvis du arbejder sammen med et sprogfag, skal du være opmærksom på, at litteratur, som f.eks. noveller og digte ikke kan regnes som samfundsfaglig empiri. Hvis du skriver SRP i samfundsfag og historie, så kan politiske taler og statistisk materiale fra fortiden godt være samfundsfaglig empiri, men husk at du stadig skal diskutere, vurdere eller perspektivere til en aktuel (nutidig) samfundsfaglig problemstilling.