Forsiden

Din opgaves forside skal indeholde følgende:

  • Opgavens titel
  • Dit fulde navn
  • Klasse
  • Dato og år for aflevering
  • Skolens navn
  • Nedenstående formulering skal indsættes nederst på forsiden og skrives under i hånden. Tag evt. et billede af jeres underskrift og sæt det ind i jeres opgave.

Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt.

I må meget gerne sætte illustrationer på forsiden, men det er ikke et krav.