Danskfaglig analyse og fortolkning

En analyse er kort fortalt en undersøgelse. I humanistiske fag er der tale om en undersøgelse af en form for tekst, billede, film eller lignende (også kaldet opgavens empiri) med en bestemt faglig metode. Ofte vil man i en analyse inddrage viden fra en redegørelse.

Om en analyse og fortolkning er god afhænger af, hvor godt og klart den er opbygget, og om du argumenterer på faglig vis. Det handler primært om at fremdrage væsentlige citater fra teksten og bruge din faglige viden og metode til at udtrykke det relevante om teksten i et fagligt sprog. 

PEE-modellen er et forslag til, hvordan man kan strukturere sin analyses afsnit, så man får det hele med. Brug PEE som en tjekliste til alle dine analytiske afsnit, så du sikrer dig, at du altid har følgende elementer med:

Point – Analytisk påstand, som du vil fremsætte.

Example – Eksempelbelæg, citat/screenshot fra teksten, som understøtter din påstand.

Explanation – Forklaring på, hvorfor dit eksempelbelæg underbygger din påstand. Her inddrager du faglige metodiske og teoretiske begreber og går i dybden med at beskrive effekten af din iagttagelse.

Analysen skrives i sammenhængende tekst og aldrig i punktform. Der er i analyser også en indre logisk sammenhæng mellem de analytiske afsnit.

Efter analysen kommer fortolkningen.

Din fortolkning skal bygge på din analyses pointer. At fortolke betyder at sammenfatte det væsentligste fra analysen og komme med et bud på, hvad teksten/filmen/billedets tema er, og også hvad budskabet er. I både analysen og fortolkningen skal du huske at holde dig til, hvad du har fået at vide i din opgaveformulering.

Du kan lade dig inspirere af dette eksempel, som er et uddrag af en danskfaglig analyse af et digt. Her kan du bide mærke i, hvordan eleven bruger en tydelig PEE-struktur, når analysen skrives frem.

Et tip til skriveprocessen:

Begynd med at læse/se og tage notater. Vær opmærksom på din teksts særlige karakteristika. Du kan have din metodegrundbog eller analysemodel ved siden af dig undervejs for at støtte dit fokus.

Derefter kan du lave en disposition eller plan for, hvad du vil analysere og i hvilken rækkefølge. Vær opmærksom på, at der skal være sammenhæng både i de enkelte afsnit og mellem opgavens hovedafsnit. Hold dig til fagets taksonomi, og glem aldrig fortolkning/vurdering til sidst.

Husk altid at tjekke din opgaveformulering, så du gør det, som du bliver bedt om.