Resumé

Et resumé er en kort tekst på cirka en halv side, der har til formål at give læseren et overblik over din opgaves indhold. Den er placeret inden indholdsfortegnelsen. I dit resumé bør du beskrive:

  • Opgavens problemformulering og problemstillinger, altså opgavens opbygning og taksonomi. 
  • En oversigtslignende gennemgang af opgavens vigtigste delkonklusioner og endelige konklusion

Teksten skal skrives sammenhængende og ikke i punktform. Selvom du gengiver din opgaves indhold, skal du undgå ordret at kopiere det, som du allerede har skrevet.  

Et resumé skal kun informere, og derfor skal du skrive i et sagligt, objektivt sprog. Du skal hverken bruge citater eller noter. 

Du kan lade dig inspirere af disse eksempler på resuméer fra tidligere elevers akademiske opgaver. Eksemplerne er fra flerfaglige opgaver på stx, men principperne er de samme på HF. De er kommenteret af lærere for at vise dig, hvor eleverne gør det, som forventes af dem.

resume-eng-sa

Resume-fy-ma

Et tip til skriveprocessen: 

Lav først resuméet, når du har skrevet hele opgaven. Det er vigtigt, at det er en præcis gengivelse af opgavens indhold.