Bilag

I nogle opgaver vil det være nødvendigt at vedlægge bilag. 

Et bilag er noget materiale, som du henviser til i opgaven, og som din læser ikke ville kunne søge frem selv gennem litteraturlisten. Bilag læses ikke nødvendigvis af din bedømmer, men de kan være nødvendige for dig at henvise til i din opgaveløsning. 

I dansk kan det f.eks. være screenshots af film/dokumentar, som er for store til at integrere i teksten.

Anvender du bilag i din opgave skal de nummereres, og de skal være en del af indholdsfortegnelsen. 

Du henviser til bilagene undervejs i opgaven ved f.eks. at skrive (Bilag 2) i brødteksten eller i fodnoten.