Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen er en service, du giver din læser, så denne får et overblik over din opgave og let kan finde den viden, som vedkommende har brug for. Husk derfor at indsætte sidetal i din opgave. 

Din indholdsfortegnelse afspejler din opgaves afsnit, når du løser din opgaveformulering. Som eksempel bruger vi dansk, hvor en indholdsfortegnelse skal have følgende elementer med:

  • Indholdsfortegnelse
  • Resumé
  • Indledning
  • Redegørelse
  • Analyse og fortolkning
  • Diskussion
  • Konklusion
  • Litteraturliste
  • Bilag (evt.)

Afsnittene Redegørelse, Analyse og fortolkning og Diskussion kan du navngive anderledes for at præcisere, hvad afsnittet handler om. Du er også velkommen til at give disse afsnit underoverskrifter, når du skifter emne.

Det er en god idé at vente med at lave indholdsfortegnelsen til du er færdig med at skrive hele opgaven.

Nedenunder kan du se en video, der beskriver, hvordan du nemt sætter en indholdsfortegnelse op i Word.