Psykologi

Introduktion til psykologi i lyset af flerfaglighed

Psykologi er “…videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder”, som der står i læreplanen for psykologi. Desudenhedder detatpsykologi er tværvidenskabelig: ”Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket”. 

Psykologi hører hjemme i alle tre fakulteter. Faget kan ikke nødvendigvis defineres som enten humanistisk, samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig. Fordi psykologi spænder så bredt, er det velegnet i et flerfaglighedsprojekt som f.eks. en SRP, hvor man dermed kan demonstrere et bredt metodekendskab.

Har man f.eks. valgt samfundsfag sammen med psykologi, og emnet er kønsroller, så skal man på den ene side demonstrere kendskab til samfundsfagets viden om kønsroller, og herunder viden om metoderne til at finde denne viden. Der er måske tale om brede befolkningsundersøgelser og statistisk materiale. 

Psykologifagets rolle er at tilføje viden ud fra observationsundersøgelser af enkelte individer (humanistiske fakultet), byde ind med viden i forhold til mennesket neurologisk set (naturvidenskabelige fakultet), og/eller viden om menneskes adfærd i grupper (det samfundsfaglige fakultet). Hvordan man arbejder metodisk i psykologi inden for de tre fakulteter, fremgår i afsnittet Teori og metoder i psykologi.