Plan for SSO på BG i skoleåret 2023-24

Fredag den 1. decemberEksamenskontoret orienterer om SSO
Uge 48-50Lærerne orienterer om SSO i deres fag.
Eleverne kan på elevsiden på nettet se eksempler på SSOopgaveformuleringer
i forskellige fag.
Onsdag den 10. januarValg af fag til SSO (og overordnet emne)
Onsdag den 31. januarFørste vejledningsmøde
Onsdag den 21. februarAndet vejledningsmøde
Mandag den 4. martsTredje vejledningsmøde
Onsdag den 6. martsVejlederne indleverer opgaveformuleringerne til
administrationen.
Fredag den 8. martsOpgaven udleveres i Netprøver kl. 9.00.
Der er mødepligt på skolen til udleveringen (se lectio).
Lærerne er til stede eller kan kontaktes efter aftale, når
opgaverne udleveres.
Der er skriveværksted på skolen i en del af
skriveperioden.
Torsdag den 14. martsOpgaven skal være afleveret i Netprøver kl. 18.00
Primo majKarakteren offentliggøres i lectio.