Plan for SSO på BG i skoleåret 2022-23

Tirsdag den 29. novemberStudievejleder orienterer om SSO
Uge 48-50Lærerne orienterer om SSO i deres fag.
Eleverne kan på elevsiden på nettet se eksempler på SSOopgaveformuleringer
i forskellige fag.
Tirsdag den 10. januarValg af fag til SSO (og overordnet emne)
Onsdag den 8. februarFørste vejledningsmøde
Mandag den 27. februarAndet vejledningsmøde
Torsdag den 9. martsTredje vejledningsmøde
Mandag den 13. martsVejlederne indleverer opgaveformuleringerne til
administrationen.
Torsdag den 16. martsOpgaven udleveres i Netprøver kl. 9.00.
Der er mødepligt på skolen til udleveringen (se lectio).
Lærerne er til stede eller kan kontaktes efter aftale, når
opgaverne udleveres.
Der er skriveværksted på skolen i en del af
skriveperioden.
Onsdag den 22. martsOpgaven skal være afleveret i Netprøver kl. 15.00
Primo majKarakteren offentliggøres i lectio.