Flerfagligt forløb 3: Det tværfakultære

I perioden september-december i 2.g skal du have det tredje flerfaglige forløb. I forløbet skal du arbejde med det samme emne i to fag, som tilhører to forskellige fakulteter. 

Fokus for forløbet er give dig et indblik i, hvad det vil sige at arbejde på tværs af fakulteter, og at give dig en større forståelse for, hvad der kendetegner naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab/humaniora.

Derudover handler forløbet også om at undersøge, hvad dine studieretningsfag/A-fag kan i samspil med fag, som du har på C-niveau. 

Du vil modtage undervisning i det samme emne i de deltagende fag henover et par uger. 

Forløbet vil afrundes med en kulminationsdag, hvor du har to moduler, hvor begge dine faglærere er til stede samtidig. 

Der kan knytte sig en opgave, præsentation, ekskursion eller forsøg til forløbet, alt afhængig af, hvilke fag, du har. Bogen ”Vidensmønstre” introduceres, og det forventes at du kan anvende relevante begreber om basal videnskabsteori. 

Når det tredje flerfaglige forløb er færdigt skal du udfylde din flerfaglighedsportfolio. Kort fortalt er det at udfylde et skema i Lectio, hvor du reflekterer over, hvad du har lært. 

Læs mere om det, der forventes af dig i forbindelse med det tredje flerfaglige forløb:

  • Læs om fagenes genstand og metoder (link)
  • Basal videnskabsteori (link)
  • Hvad er en portfolio, og hvordan bruger jeg den (link)