Flerfagligt forløb 1: introduktion til studieretningen

I perioden januar-marts i 1.g skal du have det første flerfaglige forløb. I forløbet skal du arbejde med det samme emne i to eller flere fag fra din studieretning. 

Fokus for forløbet er give dig et indblik i, hvad det vil sige at arbejde flerfagligt og hvad dine studieretningsfag kan i samspil med hinanden. 

Du vil modtage undervisning i det samme emne i de deltagende fag henover et par uger. Forløbet vil afrundes med en kulminationsdag, hvor du har to moduler, hvor begge dine faglærere er til stede samtidig. 

Der kan knytte sig en opgave, præsentation, ekskursion eller forsøg til forløbet, alt afhængig af, hvilke fag, du har. 

Når det første flerfaglige forløb er færdigt skal du udfylde din flerfaglighedsportfolio. Kort fortalt er det at udfylde et skema i Lectio, hvor du reflekterer over, hvad du har lært.