SRP – problemformuleringer med oldtidskundskab

Fagkombination: matematik A og oldtidskundskab C

Platon og Euklids Elementer

Hvordan kan man nå frem til ny viden?

Lav en analyse af selvvalgte uddrag samt af Slavebeviset (bilag 1) fra Platons dialog Menon med særligt fokus på den filosofiske argumentationsform.

Præsentér udvalgte eksempler på brugen af aksiomer, definitioner og sætninger i Euklids Elementer med særlig vægt på forfatterens deduktive metodiske tilgang til matematikken.Gennemgå herunder i detaljer nogle udvalgte sætninger.

Sammenlign Platons filosofiske og Euklids matematiske argumentationsform og diskutér hvilken rolle matematikken spiller i Platons filosofi.


Fagkombination: engelsk A og oldtidskundskab C

Den græske tragedie og den moderne verden

Redegør for tragedien som genre med inddragelse af en eller flere tragedieteorier.

Analyser og fortolk Euripides’ tragedie Ifigenia i Aulis (405 f.Kr.) og filmen The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos, UK & Irland, 2017). Dramaanalysen skal bl.a. fokusere på genretræk og centrale problemstillinger. Filmanalysen skal bl.a. fokusere på personkarakteristik, fortælleteknik og filmiske virkemidler.

Diskuter på baggrund af analyserne de karaktermæssige og samfundsmæssige årsager til det ’tragiske’ i de to værker samt brugen af den klassiske tragedieform i filmens fremstilling af det senmoderne samfund.


Fagkombination: samfundsfag A og oldtidskundskab C

Demokrati og Brexit

Redegør for Brexit og den demokratiske proces, der førte til det.

Undersøg Platons syn på demokrati med udgangspunkt i en analyse af selvvalgte uddrag fra Platons forfatterskab. Inddrag andre positioner fra den antikke forfatningsdebat i undersøgelsen.

Diskuter hvorvidt Brexit, set ud fra forskellige syn på demokrati, er en succes eller fiasko, og i hvilket omfang den antikke demokratidebat har relevans i den sammenhæng.