Biologifaglig diskussion og evt. vurdering

Teoretisk viden fra det redegørende afsnit inddrages som argumenter i diskussionen af den eksperimentelle del af opgaven. Ved data der umiddelbart ikke kan forklares i forhold til teorien, kan man inddrage fejlkilder som argumenter. Husk at være konkret og diskutere hvordan din foreslåede fejlkilder har påvirket data. Lav gerne delkonklusioner på eksperimenter/forskeres data.

Når du skriver flerfagligt, skal du typisk inddrage viden fra begge dine fag i diskussionen. Det er i diskussionen, at du får vist, hvad begge dine fag bidrager med i din opgave.  

Vær opmærksom på, at der er tale om en faglig diskussion, og ikke en personlig stillingtagen. Under vurderingen vægtes synspunkter for og imod en problemstilling, på baggrund af både biologisk viden, evt. ens analyse og det valgte andet fag. Afsluttes med en konklusion.

Tip til skriveprocessen:

Start først arbejdet med diskussionen, når du er færdig med at redegøre og analysere. Gå tilbage til din opgaveformulering for at sikre dig, at du har forstået, hvad du bliver bedt om at diskutere. Opgaveformuleringen er med til at sikre, at hovedspørgsmålet i opgaven besvares og i de fællesfaglige opgaver sikre det faglige samspil, og at man har mulighed for at besvare opgaven på alle tre taksonomiske niveauer.

Tænk over, hvordan du kan skabe en logisk sammenhæng fra det ene til det andet afsnit. Gå dernæst i gang med at skrive.

Skriver du flerfagligt, så skal du være opmærksom på, at du har to fags viden og metoder at trække på, når du skal skrive diskussionen og evt. en vurdering. 

Husk at dette er en helt central del af opgaven, der løfter den fra det redegørende og analyserende niveau, og som kræver tid!

Eksempler på diskussionsafsnit kan findes i tidligere elevopgaver på skolens hjemmeside under ”Den akademiske opgavegenre”: SRP-TyA-BtA Vaccinedebatten i Tyskland, SRP-biA-daA Formidlingsopgave. Følg: