Akademisk skrivning i erhvervsøkonomi

De spørgeord der oftest anvendes i erhvervsøkonomi i forbindelse med SRP er følgende:

Redegør

I en redegørelse i erhvervsøkonomi, redegøres der typisk for centrale begreber eller de mest væsentlige teorier og modeller, som aktivt anvendes senere i analysen. Det kan også være, der skal redegøres for en central virksomhed, f.eks. forretningside, position eller udvikling.

Nedenfor ses fire eksempler på redegørende formuleringer:

 • Redegør for aktiemarkedet samt hvilke forhold, der generelt påvirker en virksomheds aktiekurs.
 • Redegør for forskellen på mekanistiske og organiske organisationsformer.
 • Redegør for fastfood-markedet i USA med særligt fokus på McDonald’s og virksomhedens udvikling de seneste 10 til 15 år, herunder virksomhedens segmentering og målgruppevalg.
 • Redegør kort for udviklingen i Carlsbergs seneste regnskab samt virksomhedens indtjeningsevne.

Analyser/undersøg

Når du bedes om at analysere eller undersøge i erhvervsøkonomi, betyder det, at du skal anvende begreber og/eller teorier fra fagets kernestof til at analysere/undersøge konkrete virksomhedscases.

Nedenfor ses fire eksempler på analyserende formuleringer:

 • Analyser, hvordan Bestseller agerer på det globale marked. Viden om virksomhedens økonomi, omverdensforhold, strategier samt organisation og ledelse bør inddrages.
 • Analyser hvilke eksterne forhold, der gør denne form for marketing relevant for den givne virksomhed.
 • Analyser, med udgangspunkt i relevante modeller, hvilke vækst- og konkurrencestrategier Carlsberg anvender.
 • Analyser udviklingen i Legos seneste regnskab. Analyser i den forbindelse relevante nøgletal.

Diskuter

Når du laver en diskussion i erhvervsøkonomi, er det vigtigt, at du inddrager teori og begreber. Derudover bør du anvende supplerende kvantitativ og kvalitativ empiri til at understøtte din argumentation.

Nedenfor ses tre eksempler på diskuterende formuleringer:

 • Diskuter, om opkøb er en attraktiv vækststrategi for Carlsberg på det asiatiske marked i forhold til at vokse organisk.
 • Diskuter, om Carlsbergs asiatiske vækst står i vejen for virksomhedens visioner om bæredygtighed.
 • Diskuter, hvilke muligheder McDonalds har for at tilpasse deres marketingmix til de ændrede holdninger til fastfood og i fremtiden opnå vækst.

Vurder

I en vurdering skal du skrive en balanceret tekst, som vurderer fremtidsudsigter, udviklingsmuligheder, udfordringer i relation til den konkrete opgaveformulering.

Nedenfor ses tre eksempler på analyserende formuleringer:

 • Vurder fremtidsudsigterne for vækst og succes på det internationale marked for Lakrids By Bülow.
 • Vurder, med udgangspunkt i relevante modeller, Vestas strategiske muligheder for i fremtiden at opnå økonomisk vækst.
 • Vurder, hvordan Lego vil håndtere udfordringerne på det globale legetøjsmarked for i fremtiden at opnå økonomisk vækst.

Innovativ tilgang

Skriver du SRP med erhvervsøkonomi kan en innovativ tilgang være relevant, da aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger er omdrejningspunktet for arbejdet.

Hvis din SRP har en innovativ vinkel, vil du blive bedt om en undersøgelse af et problem, opstille et innovativt løsningsforslag samt vurdere løsningsforslaget.

F.eks. kunne du udarbejde en forretningsplan og vurdere dit løsningsforslag.