Større skriftlige opgave i 2.hf (SSO)

I 2.hf skal du skrive en større skriftlig opgave (SSO). Den større skriftlige opgave har et klart studie­forberedende sigte i forhold til at forberede dig på de arbejdsformer, du vil møde på videregående uddannelser.

Gennem dit tidligere arbejde med historieopgaven i 1.hf har du trænet opgavens formalia og det at skrive en større faglig opgave.

Formålet med SSO er, at du arbejder selvstændigt med at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Den større skriftlige opgave er en eksamensopgave, hvor resultatet tæller med i det endelige eksamensgennemsnit.

Det skal en SSO bestå af

SSO 2020-21 vigtige datoer

Praktiske forhold vedrørende SSO 2020-21

Større Skriftlig Opgave 2020-21 – Skrivevejledning og aflevering