Metoder i idrætsfaget fra vidensmønstre

I det nedenstående gennemgås idrætsfagets metoder ud fra de begrebspar, der er oplistet i bogen Vidensmønstre.

Diakron – synkron

I idræt kan du arbejde diakront med et emne, hvis du fx vil undersøge kvindernes rolle i gymnastikkens udvikling eller OL´s historie. Arbejder du synkront, behandler du et idrætsfagligt emne uden tidsmæssig horisont, fx en komparativ analyse af forskellen på en håndboldspillers aktive restitution modsat en passiv restitution.

Empirisk – formel

 Mange SRP´er i idræt vil typisk arbejde empirisk, fx måle effekten af koffein på præstationsevnen ved gentagne forsøg med forsøgspersoner i en 100 m. sprint. Eksempel på et formelt system er spilleregler i forskellige idrætsgrene, der definerer hvordan spillet skal afvikles. 

Kvantitativ – kvalitativ

I idræt kan det være fordelagtigt at opsøge viden i forhold til et givent emne, fx motion og depression ved at foretage interviews med sundhedsfaglige personer eller lave spørgeskemaer til en større gruppe mennesker. Arbejder du kvantitativt, kan det fx være en videoanalyse af en given bevægelse. Arbejder du kvalitativt er det fx ved et interview, hvor du undersøger hvorfor elitesvømmeren er stoppet med sin professionelle karriere.

Eksperimentel – observationel

 Ofte vil du i dit SRP arbejde i faget idræt kunne arbejde eksperimentelt, hvor du selv opstiller et forsøg, fx ved at din forsøgsgruppe laver en biptest for at måle deres iltoptagelse indirekte. Arbejder du observationelt i idræt, gør du dette fx ved at iagttage/observere en professionel fodboldtræning, med henblik på at undersøge deres træningsintensitet/fokus.  

Kausal – intentionel og funktionel

Du kan i idrætsfaget arbejde kausalt, hvis du undersøger fx de fysiologiske konsekvenser af maratontræning. Hvis man ser på maratonløbernes motiver til at løbe sit maratonløb og vil undersøge hvorfor man vælger at ville være maratonløber, så er det et eksempel på en intentionel forklaring. Den funktionelle forklaring ville så være hvordan kroppen bliver påvirket af maratonløbet.

Idiografisk  – nomotetisk

Hvis du i idrætsfaget vil undersøge hvorfor bjegbestigeren Rasmus Kragh vil bestige Mount Everest, så er det et eksempel på en idiografisk undersøgelse. Hvis du til gengæld vil undersøge hvordan brugen af kunstig ilt kan forbedre præstationen i bestigningen af et bjerg, så er det eksempel på en nomotetisk undersøgelse. 

Faktuel- normativ

Arbejder du faktuelt i din SRP i idræt, så er det fx ved at undersøge effekten af et 8 ugers træningsprogram på din maksimale iltoptagelse, da man ved sådan en undersøgelse kan observere kroppens adaptationer ved aerob træning. Arbejder du til gengæld normativt, så kan du fx undersøge hvorfor nogle børn ikke bevæger sig nok i forhold til Sundhedsstyrelsen anbefalinger om 1 times motion om dagen og hvordan man kan motivere børn til at bevæge sig mere.