Bioteknologifaglig diskussion

Teoretisk viden fra det redegørende afsnit inddrages som argumenter i diskussionen af den eksperimentelle del af opgaven. Ved data, der umiddelbart ikke kan forklares i forhold til teorien, kan man inddrage fejlkilder i argumentationen. Husk at være konkret og diskutere, hvordan dine foreslåede fejlkilder antages at have påvirket data. 

Når du skriver flerfagligt, skal du typisk inddrage viden fra begge dine fag i diskussionen. Det er i diskussionen, at du får vist, hvad begge dine fag bidrager med i din opgave. 

Vær opmærksom på, at der er tale om en faglig diskussion, og ikke en personlig stillingtagen. 

Der afsluttes med en eller flere konklusioner.

Tip til skriveprocessen:

Start først arbejdet med diskussionen, når du er færdig med at redegøre og analysere. Gå tilbage til din opgaveformulering for at sikre dig, at du har forstået, hvad du bliver bedt om at diskutere.

Tænk over, hvordan du kan skabe en logisk sammenhæng fra det ene til det andet afsnit. Gå dernæst i gang med at skrive.

Skriver du flerfagligt, så skal du være opmærksom på, at du har to fags viden og metoder at trække på, når du skal skrive diskussionen og evt. vurderingen. 

Husk at dette er en helt central del af opgaven, der løfter den fra det redegørende og analyserende niveau, og som kræver tid!

Eksempler på diskussionsafsnit kan findes i tidligere elevopgaver på skolens hjemmeside: SRP-TyA-BtA Vaccinedebatten i Tyskland.