Litteratur

Her finder du et overblik over den litteratur, der er anvendt til flerfaglighedsgiraffen. 

De fleste titler kan enten hentes i bogkælderen eller lånes i BG’s studiecenter, hvis du vil læse mere.

Back, K.K. et al. (2019).  Sådan skriver du SRP – Fra projektstart til mundtlig prøve. København. Columbus. 

Beck. S & Beck, H.R. (2005). Gyldendals studiebog. København. Gyldendal.

Borum, Jens (2006) Vejledning i rapportskrivning – En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet. http://docplayer.dk/6272740-Vejledning-i-rapportskrivning-en-hjaelp-til-et-lettere-liv-for-studerende-og-undervisere.html

Børne- og Undervisningsministeriet. (2020) Studieretningsprojektet, stx, Vejledning. Lokaliseret den 02.03.2021 fra file:///C:/Users/st/Downloads/201028-Studieretningsprojektet-stx-vejledning-ua%20(1).pdf

Darger, B, Pors, S.P. & Wagner, K. (2011). Skriv så du bliver hørt. Skriftlighed i alle fag. Frederiksberg. Dansklærerforeningens forlag. 

Drughunter hjemmeside, Lundbeck (2014): https://www.lundbeck.com/drughunters/vejledning-og-materialer

Hansen, A.M. (2002). Bliv god til eksamen. Frydenlund. 

Ludvigsen, L. (2014). Studievaner på stx. Århus. Systime.

Motzfeldt, D.T. (2021). Religion: Teori-fænomenologi-metode. Århus.Systime Ibog.

Rangvid, M. et al. (2018). Vidensmønstre. Basal videnskabsteori i stx. Århus. Systime. 

Rienecker, R. & Jørgensen, P.S. (2014). Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser (4. udg.). Samfundslitteratur. 

Thomsen, Helene G. (2020). Innovation og religion – et stærkt par. Lokaliseret den 02.03.2021 fra

https://emu.dk/stx/religion/det-innovative/innovation-og-religion-et-staerkt-par?b=t6-t1098-t3666

Herudover tages der udgangspunkt i de nyeste versioner af STX-fagenes læreplaner og vejledninger. Børne- og undervisningsministeret. https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner