Historieopgaven

I løbet af 1. HF skal du arbejde skriftligt med faget historie – det skal du i historieopgaven. Normalt er historie kun et mundtligt fag, men ved denne opgave, skal arbejdet være skriftligt. Opgaven vil typisk ligge i slutningen af 1.HF.

Det emne du skal skrive om, afhænger af det forløb, der leder op til opgaven. Det er et forløb som har været i samspil med faget dansk. Forløbet kan for eksempel være ”Besættelsestiden”. Det er altså det emne, du skal skrive om i din historieopgave.

Tanken med historieopgaven er, at du udvikler din evne til at skrive gode skriftlige opgaver. Det er vigtigt at træne, så du er klar til din mini-SSO og SSO i 2.HF.

Historieopgaven skal minimum være fem sider (5 x 2400 anslag) og indeholder typisk en:

  • Forside
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning (en spændende introduktion til dit emne)
  • Redegørelse (en gengivelse af den periode du arbejder med)
  • Analyse (Her bruger du kilder, som analyseres med kildekritisk metode)
  • Diskussion/vurdering (Her diskuterer du forskellige aspekter ved dit emne)
  • Konklusion (Her samler du op på din opgaves vigtigste pointer)
  • Litteraturliste (Her laver du en alfabetisk oversigt over dit materiale)
  • Evt. bilag (Relevant materiale)

Forside, indholdsfortegnelse og bilag tæller ikke med i de fem sider.

Du får en samlet karakter for din historieopgave.

Din historielærer er klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

Du skal aflevere din opgave i en samlet word-fil på Lectio.

Brug menuen til højre for at få informationer vedrørende de forskellige dele af Historieopgaven,