Besvarelse af opgaveformulering (hoveddel)

Hoveddelen af din opgave er din besvarelse af opgaveformuleringen, altså opgaveløsningen. Det er her, at du besvarer problemstillingerne fra din opgaveformulering. Når du har besvaret dem vil du være i stand til at skrive en konklusion. 

De skrivehandlinger, som du forventes at mestre kan se forskellige ud fra fag til fag. Det er fordi, fagene har forskellige traditioner for, hvordan man producerer gyldig viden.

Nederst på siden finder du et links, hvor du kan læse mere om, hvordan man skriver i de forskellige fag.

Kan du ikke finde informationer her på siden, kan du kontakte din faglærer eller vejleder med henblik på at få hjælp til skrivning. Mød op til skriveværkstederne på BG og få kvalificeret vejledning af dine lærere – så kan du også sparre med dine klassekammerater.