Den individuelle timepulje

Her kan du se hvor mange timer, du opsamler ved at deltage i skolens forskellige udvalg, faglige aktiviteter, kreative aktiviteter og sportslige aktiviteter. Listen opdateres løbende. Hvis en aktivitet mangler på listen, så skriv til Tilde (TBJ) i Lectio.

Udvalg o.l.Tildelte timer
Elevorganisation 1.g, 2.g, 3.g (formandsfunktion i diverse udvalg)20 timer
Individuelle aftalerEfter aftale med TBJ
Introelev 2.g, 3.g10 timer
Orienteringsaften 1.g, 2.g, 3.g3 timer

Faglig aktivitetTildelte timer
AP-værksted 1.g (grundforløb) 5 timer
ATU 1.g-3.g40 timer
BIGMUN – Delegate and staff 1.g, 2.g, 3.g20 timer
BIGMUN Choir 1.g, 2.g, 3.g5 timer
BIGMUN – Host 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Bogklub 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Dansk genrekursus i skr. dansk 3.g10 timer
Dansk KIKS 2.g7,5 timer
Dansk kreativ – skriveklub 1.g, 2.g, 3.g12 timer
Dansk kreativ – journalistisk skrivning 3.g10 timer
Dansk læsehastighed 1.g10 timer
Dansk stavekursus 1.g10 timer
Debatklub 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Engelsk – funktionel grammatik 2.g7,5 timer
Engelsk – skriftlige genrer 2.g7,5 timer
Poetry Club 1.g, 2.g, 3.g12 timer
Erhvervsøkonomi – Start Up Academy 3.g10 timer
Fransk tutoring 2.g10 timer
Global Insight 1.g, 2.g, 3.g20 timer
Hosting – sprog i praksis 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Kemi – stofmængdeberegninger 2.g5 timer
Konkurrencer 1.g, 2.g, 3.g15 timer
Matematik – TI nSpire 2.g5 timer
Matematik – Mat A – klar til eksamen 3.g10 timer
Matematik – MOPS 2.g15 timer
Matematik – MOPS 1.g
Matematik – Intermat 2.g20 timer
Matematik – Intermat 3.g10 timer
Mediefag festival 1.g, 2.g, 3.g10 timer
MUN-aktiviteter 1.g, 2.g, 3.g10 timer
OBU ordblindeundervisning 1.g, 2.g20 timer
Robot 1.g, 2.g, 3.g
Samfundsfag Knæk koden i skriftlig samfundsfag 2.g, 3.g
Spansk – Grundlæggende færdigheder i spansk 2.g7,5 timer
Powerspansk 2.g, 3.g7,5 timer

Kreativ aktivitetTildelte timer
Musik / kor med band 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Musical 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Open Art 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Sportslige aktiviteterTildelte timer
Idræt, frisport 1.g, 2.g, 3.g10 timer
Idræt, elitesport buddy 1.g, 2.g, 3.g30 timer