Plan for SSO på BG i skoleåret 2021-22

Onsdag 1. decemberStudievejleder orienterer om SSO
Uge 48-50Lærerne orienterer om SSO i deres fag.
Eleverne kan på elevsiden på nettet se eksempler på SSOopgaveformuleringer
i forskellige fag.
Tirsdag den 11. januarValg af fag til SSO (og overordnet emne)
Mandag den 7. februarFørste vejledningsmøde
Tirsdag den 22. februarAndet vejledningsmøde
Onsdag den 2. martsTredje vejledningsmøde
Tirsdag den 8. martsVejlederne indleverer opgaveformuleringerne til
administrationen.
Torsdag den 10. martsOpgaven udleveres i Netprøver kl. 9.00.
Der er mødepligt på skolen til udleveringen (se lectio).
Lærerne er til stede eller kan kontaktes efter aftale, når
opgaverne udleveres.
Der er skriveværksted på skolen i en del af
skriveperioden.
Onsdag den 16. martsOpgaven skal være afleveret i Netprøver kl. 15.00
Karakteren offentliggøres i lectio.